www.landsvig.dk/Lokalhistorie/Stengården Station  

 
 

  » Forsiden

  » Mit CV

  » Skibsklarerergaarden

  » Journalistik

  » Mellemøsten

  » Artikler

  » Nettets faldgruber

  » Slægten Landsvig

  » Lokalhistorie
      » Buddinge Torv
      » Christoffers Allé
      » Dano
      » Gladsaxe Gymnasium
      » Stengård Skole
      » Stengården Station
      » Svend Fleurons Allé
      » Søborg

  » Ting på skinner

  » Links

  » Sitemap

  » In English

  » Kontakt mig

Stengården Station

Foto: Gladsaxe Byarkiv


Vi skal tilbage til oktober 1957, hvor personalet på toget mod København har fået et problem ved Stengården. Bommene, som skal standse trafikken på Gammelmosevej, virker ikke, og togføreren går i forvejen for at forhindre ulykker, mens lokomotivføreren holder skarpt øje med knægtene i vejkanten.

Strækningen gik oprindeligt fra stationen København L på Nørrebro til Slangerup, men i 1954 blev Slangerupbanen kortet af til Farum og omdøbt til Hareskovbanen. I dag er den en del af det københavnske S-togsnet, tognene kører via Svanemøllen, og på det gamle jernbaneterræn ved hjørnet af Nørrebrogade og Lygten ligger der i dag et butikscenter.

Der er næppe tvivl om, at min interesse for jernbaner blev grundlagt her ved Stengården, hvor der i dag ligger to viadukter af beton. Til glæde for mig selv og forhåbentlig også for andre nostalgikere har jeg samlet nogle billeder fra stedet og dets nærmeste omegn. Hvis du klikker på de enkelte billeder, kan du se dem i en større udgave.

Foto: Landsvigs familiealbum


Her står jeg så i 1954 sammen med min bedstemor, Inger Jensen fra Odense, som netop er ankommet med toget, formentlig på sit første besøg i familien Landsvigs nyanskaffede hus på Christoffers Allé 146 A.

Foto: Landsvigs familiealbum


Kort efter er vi gået langs sporet - det var kun ét - fra Gammelmosevej mod den nu forsvundne overgang mellem Christoffers Allé og Marsk Stigs Alle. Græsarealet til venstre var en herlig legeplads. Det var eksproprieret allerede i 20erne for at give plads til det dobbeltspor, som først blev anlagt i 70erne. Billedet er fra 1954.

Foto: Hans-Henrik Landsvig


Og med fare for at gøre læserne svimle både i tid og i rum springer vi her pludselig frem til den 7. september 1977. Dette billede er taget næsten samme sted, men i modsat retning fra førerrummet i et af de tog, det prøvekørte strækningen, inden S-togene overtog trafikken den 24. september.

Foto: Gladsaxe Byarkiv


Men tilbage til den fjerne fortid. Dette billede er dateret 1936.

Foto: Gladsaxe Byarkiv


Her er vi fremme i 1942 og den lille hyggelige bindingsværksbygning på perronen for tog mod Farum.

Foto: Gladsaxe Byarkiv


Billedet af strækningen er udateret, men de spinkle skinner antyder, at det er fra før Statsbanerne i 1948 overtog den private Slangerupbane.

Foto: Gladsaxe Byarkiv


Dette billede er fra viadukten over Stengårds Allé. Det er udateret, men lokomotivet kan genkendes som enten M1 eller M2, som blev bygget til Slangerupbanen i 1930.

Jernbanen fra København over Farum til Slangerup blev indviet i 1906, men holdepladsen ved Gammelmosevej blev først taget i brug med sommerkøreplanens ikrafttræden den 15. maj 1929.

Overkørslen var i mange år et farligt sted. Den 15. oktober 1926 blev rutebilen mellem Søborg og Bagsværd således ramt af toget, og rutebilejer Laurits Nielsen blev dræbt. Senere blev en del beplantning fjernet for at forbedre udsynet, og de åbne arealer var der, indtil dæmningen for S-banen blev bygget.

I bindingsværkshuset var der en ventesal og et lille billetkontor, men sidstnævnte var forlængst gået af brug, da familien Landsvig flyttede til stedet i 1954. Om billetsalget beretter jernbanehistorikeren P. Thomassen i sin bog »KSB Kjøbenhavn Slangerup Banen«, at der i 1944 var indbrud, og at både billetterne og stempelmaskinen blev stjålet.

»Stor ståhej - nye billetter blev i hast trykt på en anden farve pap, og togpersonalet holdt skarpt udkig efter nogen, der prøvede at rejse på en stjålet billet, men man fandt ingen. Det viste sig, at det var et par smådrenge, der havde hugget sagerne, og de påstod, de havde smidt det hele i en latrintønde, og der havde ingen lyst til at lede efter dem,« skriver Thomassen.

Foto: Gladsaxe Byarkiv


Midt i 50erne blev der bygget et træskur ved perronen for tog mod København, hvor der kun havde stået en simpel bænk uden ryglæn.

Foto: Gladsaxe Byarkiv


Og billedet her fra 1960 formidler stemningen med blinklys, bomme og advarselsklokker.

Allerede midt i 60erne meldte fremskridtet dog sin ankomst, og DSB gik i gang med at bygge dæmninger og broer.

Foto: Hans-Henrik Landsvig


Her i foråret 1974 er der endnu ingen køreledninger til S-banen, og der er stadig både en skomager og en tobakshandler i basar-bygningerne på Gammelmosevej.

Foto: Hans-Henrik Landsvig


I 1974 var togene var fortsat dielseldrevne.

Foto: Hans-Henrik Landsvig


De førte os til den smukke gamle stationsbygning, som endnu ligger ved Lygten på Nørrebro - København L var dens officielle navn. Her er stationen set fra perronsiden i april 1976, kort før den lukkede, og togene begyndte at køre til Svanemøllen i stedet.

Foto: Hans-Henrik Landsvig


I dag ligger der et butikscenter her, hvor vi steg på toget hjem til Stengården.

Foto: Hans-Henrik Landsvig


Men den 24. september 1977 var det slut med de adstadige dieselmotorvogne. Det første officielle S-tog holder på Stengården Station.

Hvis du har læst helt ned til disse ord, er du formentlig så interesseret i emnet, at du også kan få fornøjelse af mit website om resten af Slangerupbanen.Forsiden Mit CV Journalistik Mellemøsten Artikler Nettets faldgruber
Slægten Landsvig Lokalhistorie Ting på skinner Links Sitemap In English


This site is © Copyright Hans-Henrik Landsvig, All Rights Reserved


Steve's free web templates

 

   

 

     

     

    PeakCounter Light